Mickiewicza 3B, lokal użytkowy

Lokal do wynajęcia
Śródmieście powierzchnia: 65.55 m2 archiwum

 1 pomieszczenie; lokal usytuowany na poziomie piwnic

Przeznaczenie lokalu:

 Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia

Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu remontu (bez prac konserwacyjno-estetycznych):

 -częściowa wymiana płytek podłogowych 2,46m2

-wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

-wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

-wymiana zagrzybionych tynków ściennych wraz z wykonaniem odgrzybienia ścian 109,43m2

-wymiana urządzeń sanitarnych

-montaż wodomierza -montaż skrzydła drzwiowego

-naprawa rolety antywłamaniowej wraz z zamkiem

-wymiana wykładziny podłogowej 2,10 m2

-oszklenie okna (plastikowe 0,40×1,40)

-wykonanie ogrzewania lokalu (piec akumulacyjny lub gazowe z kominem)

-wykonanie biegu schodowego do w.c. wg projektu

-malowanie ścian i sufitu

Mapa:

Wszelkich informacji nt. ofert wynajmu lokali udziela:
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 842-37-41, 74 842-42-00, fax 74 847-74-77
e-mail: mzb@mzbwalbrzych.pl